top of page

Wij onderhouden je CV ketel

Nine Waves zorgt voor het onderhoud van je cv ketel op gas of stookolie (mazout). Dit kan op individuele afspraak of in een onderhoudscontract aangeboden worden.

 

Wij onderhouden de meeste merken van erkende fabrikanten in België. Daarnaast leveren wij de nodige attesten af zoals een stookrapport, keuringsattest, verbrandingsattest, rendementsproef etc.

1  —

Gemoedsrust

Een goed onderhoud van uw verwarmingsketel garandeert:

 • een langere levensduur van uw verwarmingsinstallatie;

 • een optimaal rendement en dus energiebesparingen;

 • een veilige werking;

 • minder milieuhinder;

 • de naleving van alle reglementeringen

2  —

Nieuwe wetgeving

Sinds 1 juni 2007 gelden er in Vlaanderen nieuwe regels voor het onderhoud van uw centrale verwarmingsinsallatie.

 • Verwarmingsinstallaties op gas (aardgas, butaan, propaan) moeten tweejaarlijks een onderhoudsbeurt krijgen.

 • Installaties op stookolie en vaste brandstof (hout, pellets, steenkool,...) moeten jaarlijks een onderhoudsbeurt krijgen.

Meer weten over de verplichting op onderhoud van je cv installatie volgens de federale overheid? Klik hier.

Waarom is controle & onderhoud belangrijk?

Procedure

Sommige verplichtingen zijn afhankelijk van het vermogen van uw installatie. U kan het vermogen aflezen van het kenplaatje op uw toestel.

Centrale verwarming op vloeibare brandstof (stookolie) met een vermogen groter dan 20 kW:

 • U moet uw installatie jaarlijks laten onderhouden.

 • De onderhoudsbeurt wordt uitgevoerd door een erkende technicus vloeibare brandstof.

 • U krijgt een reinigings- en verbrandingsattest.

 • De huurder bezorgt een kopie aan de eigenaar.

 • U moet minstens de laatste twee attesten bijhouden.

Centrale verwarming op gas (aardgas, butaan, propaan) met een vermogen groter dan 20 kW:

 • U moet uw installatie tweejaarlijks laten onderhouden.

 • De onderhoudsbeurt gebeurt door een erkende technicus gasvormige brandstof.

 • U krijgt een reinigings- en verbrandingsattest.

 • De huurder bezorgt een kopie aan de eigenaar.

CV-ketels op gas die al in gebruik waren op 1 juni 2007, moeten hun eerste onderhoudsbeurt krijgen voor 1 juni 2010.

Centrale verwarming op vaste brandstof (hout, pellets of steenkool)

 • U moet uw installatie jaarlijks laten onderhouden.

 • De onderhoudsbeurt wordt uitgevoerd door een geschoold vakman.

 • U krijgt een reinigings- en verbrandingsattest.

 • De huurder bezorgt een kopie aan de eigenaar.

 • U moet minstens de laatste twee attesten bijhouden.

Wat gebeurt er als de ketel wordt afgekeurd?

Als na het onderhoud blijkt dat:

 • uw toestel niet goed en veilig werkt

 • herstellingen nodig zijn aan het toestel of de schoorsteen

dan hebben zowel de eigenaar als de huurder de plicht om de installatie binnen de drie maanden in orde te brengen.

 

 

U moet dit kunnen bewijzen met een nieuw attest.

bottom of page