top of page

Hieronder lees je de belangrijkste wettelijke info + nodige verwijzingen

Keuring en onderhoud van uw verwarming

Afhankelijk van de aard en de ouderdom van uw toestel of installatie, zijn er verplichtingen of aanbevelingen. Om te weten te komen wat u moet doen, is de site 'Verwarmingswegwijzer' handig: nadat u enkele vragen hebt beantwoord, krijgt u een lijstje van verplichtingen of aanbevelingen.

Voor centrale verwarming gelden andere regels dan voor afzonderlijke stooktoestellen die niet zijn aangesloten op een centrale ketel (zoals bv. gaskachels). Ook voor schoorstenen en stookolietanks is regelmatige controle nodig.

Lees meer op de website van vlaanderen.be

Schoorsteen reinigen

Hebt u een schoorsteen die is aangesloten op een cv-installatie? Dan zijn er andere regels dan bijvoorbeeld voor een schoorsteen van een open haard.

 

- Schoorsteen die is aangesloten op cv-installatie:

U bent verplicht om uw schoorsteen te laten reinigen als die is aangesloten is op een centraal stooktoestel type B.

- Schoorstenen van afzonderlijke stooktoestellen

Afzonderlijke stooktoestellen zijn bijvoorbeeld:

  • olie- of gashaard (niet aangesloten op een centrale stookinstallatie)

  • open haard

  • boiler op gas die enkel water verwarmt.

Lees meer op de website van vlaanderen.be

Let op voor CO-vergiftiging!

Koolstofmonoxide (CO) komt vrij bij een slechte verbranding van brandstoffen zoals gas, hout, mazout, kolen en petroleum. Het is een gas zonder reuk, zonder kleur en zonder smaak. Het gas kan zich onopgemerkt in de woning opstapelen tot levensbedreigende concentraties.

Als u CO-vergiftiging vermoedt, doe dan het volgende.

  • Open eerst ramen, deuren of garagepoort voor voldoende ventilatie.

  • Schakel indien mogelijk de vermoedelijke bron uit (bv. de gasgeiser in de badkamer of de draaiende motor van de auto).

  • Als er personen bewusteloos zijn, bel 112 en vermeld dat het om een CO-vergiftiging kan gaan.

  • Als er geen personen bewusteloos zijn, evacueer iedereen naar de frisse lucht en bel de huisarts.

Lees meer op de website van vlaanderen.be

Ventilatie en verluchting

Vervuilde binnenlucht kan leiden tot misselijkheid, hoofdpijn, geïrriteerde ogen, neus of keel, allergieën, CO-vergiftiging, ... Maar het kan ook geurhinder en schimmels veroorzaken of condensatie op ramen en spiegels.

Ook al neemt u maatregelen om de binnenlucht gezond te houden, dan nog is ventilatie noodzakelijk om verschillende redenen.

Lees meer op de website van vlaanderen.be

bottom of page