Premies

Vlaanderen.be info

Premies voor verwarming

In de meeste huishoudens wordt het meeste energie verbruikt om de woning te verwarmen. Met een energiezuinige verwarmingsinstallatie kunt u energie besparen. U kunt uw oude verwarmingsinstallatie of hoogrendementsketel bijvoorbeeld vervangen door een condensatieketel. Ook een microwarmte-krachtkoppeling of een warmtepomp zijn goede alternatieven. Een warmtepomp haalt warmte uit de grond, het water of de lucht met behulp van een compressor.

Als u een energiezuinige verwarmingsinstallatie plaatst, kunt u in aanmerking komen voor premies van de overheid.

  • Renovatiewerken die uw woning voorzien van centrale verwarming kunnen ook in aanmerking voor een renovatiepremie. Deze premie is afhankelijk van uw inkomenssituatie en uw woning moet minstens 25 jaar oud zijn.
  • Als u kleinere werken uitvoert aan uw verwarming, bijvoorbeeld om de risico's van CO-vergiftiging in te perken, dan kunt u voor die werken een verbeteringspremie krijgen. Hiervoor moet uw woning minstens 25 jaar oud zijn. Of u deze premie kunt krijgen, hangt af van uw inkomenssituatie.
  • Uw netbeheerder geeft een premie voor de installatie van een warmtepomp in een woning waarvoor de bouwaanvraag uiterlijk op 31-12-2013 werd ingediend.
    • Vanaf 2017: als u minstens 3 energiebesparende maatregelen neemt, kunt u een Totaalrenovatiebonus krijgen.
  • De Vlaamse overheid geeft financiële ondersteuning voor de installatie van warmte-krachtkoppelingen (WKK's) in de vorm van warmte-krachtcertificaten.
  • Beschermde afnemers’ kunnen een premie voor een condensatieketel krijgen van hun netbeheerder. De premie geldt alleen voor woningen die vóór 1 januari 2006 werden aangesloten op het elektriciteitsnet. Beschermde afnemers zijn mensen die recht hebben op de sociale maximumprijzen voor energie.
  • Ten slotte kunt u in een aantal gemeenten een gemeentelijke of provinciale premie krijgen voor de plaatsing van een energiezuinige verwarmingsinstallatie. U vindt de gemeentelijke en provinciale premies via ‘Zoek uw subsidie’ op energiesparen (externe website).