Onderhoud

Ketel onderhoud

Onze verschillende onderhoudscontracten

Nine waves bvba biedt verschillende onderhoudscontracten aan. Elk contract kan individueel aangepast worden aan de noden en de wensen van de klant.

Gemoedsrust op elk moment

Een goed onderhoud van uw verwarmingsketel garandeert:

 • een langere levensduur van uw verwarmingsinstallatie;
 • een optimaal rendement en dus energiebesparingen;
 • een veilige werking;
 • minder milieuhinder;
 • de naleving van alle reglementeringen

Een nieuwe wetgeving

Bovendien voldoet u met onze onderhoudscontracten aan de wettelijke onderhoudsverplichtingen. Een regelmatig onderhoud van verwarmingstoestellen op aardgas en stookolie is immers verplicht. En uiteraard is het voor uw veiligheid én uw gemoedsrust aangewezen om uw ketel regelmatig en grondig te laten onderhouden.

Contacteer ons vrijblijvend voor een offerte.

Waarom is controle en onderhoud belangrijk?

In het filmpje hiernaast wordt de impact van een ontploffing van een ketel getoond...

Wettelijk 2 jaarlijks onderhoud gasketel.

Wij hebben verschillende opties voor het wettelijk verplicht onderhoud van uw gasketel.

Het is aan te raden enkel atmosferische gasketels een 2 jaarlijks onderhoud te geven.

Aan te raden jaarlijks onderhoud gasketel.

Het is aan te raden om gasketels van het gesloten type, zowel condenserende als niet condenserende, jaarlijks een onderhoudsbeurt te laten geven.

De meeste fabrikanten raden dit ook aan of schrijven het zelfs voor.

Wettelijk jaarlijks onderhoud mazout ketel.

Mazoutketels en branders dienen wettelijk elk jaar een onderhoudsbeurt te krijgen. Tevens moet de schouw mee gereinigd worden.

Wetgeving

Verplicht onderhoud van uw centrale verwarmingsinstallatie

 

Sinds 1 juni 2007 gelden er in Vlaanderen nieuwe regels voor het onderhoud van uw centrale verwarmingsinsallatie.

 • Verwarmingsinstallaties op gas (aardgas, butaan, propaan) moeten tweejaarlijks een onderhoudsbeurt krijgen.

 • Installaties op stookolie en vaste brandstof (hout, pellets, steenkool,...) moeten jaarlijks een onderhoudsbeurt krijgen.

CV-ketels op gas die al in gebruik waren op 1 juni 2007, moeten hun eerste onderhoudsbeurt krijgen voor 1 juni 2010. Voor vloeibare en vaste brandstof geldt de jaarlijkse onderhoudsverplichting al langer.

Het onderhoud van uw centrale verwarming (cv-ketel) is een verplichting voor de gebruiker van het toestel. Bij huurwoningen valt de verplichting dus ten laste van de huurder. De verplichting geldt zowel voor particulieren als voor bedrijven.

 

 • Het onderhoud moet uitgevoerd worden door een erkende technicus.

 • De erkende technicus vermeldt op het attest:

  • de eigenschappen van de installatie: merk, type en serienummer.

  • de datum van het onderhoud.

  • de resultaten van de rookgasanalyse

Voorwaarden

De onderhoudsregels zijn enkel van toepassing op centrale verwarming. Voor individuele toestellen (zoals een doorstroomketel) geldt deze regelgeving niet.

Procedure

Sommige verplichtingen zijn afhankelijk van het vermogen van uw installatie. U kan het vermogen aflezen van het kenplaatje op uw toestel.

Centrale verwarming op vloeibare brandstof (stookolie) met een vermogen groter dan 20 kW:

 • U moet uw installatie jaarlijks laten onderhouden.

 • De onderhoudsbeurt wordt uitgevoerd door een erkende technicus vloeibare brandstof.

 • U krijgt een reinigings- en verbrandingsattest.

 • De huurder bezorgt een kopie aan de eigenaar.

 • U moet minstens de laatste twee attesten bijhouden.

Centrale verwarming op gas (aardgas, butaan, propaan) met een vermogen groter dan 20 kW:

 • U moet uw installatie tweejaarlijks laten onderhouden.

 • De onderhoudsbeurt gebeurt door een erkende technicus gasvormige brandstof.

 • U krijgt een reinigings- en verbrandingsattest.

 • De huurder bezorgt een kopie aan de eigenaar.

CV-ketels op gas die al in gebruik waren op 1 juni 2007, moeten hun eerste onderhoudsbeurt krijgen voor 1 juni 2010.

Centrale verwarming op vaste brandstof (hout, pellets of steenkool)

 • U moet uw installatie jaarlijks laten onderhouden.
 • De onderhoudsbeurt wordt uitgevoerd door een geschoold vakman.
 • U krijgt een reinigings- en verbrandingsattest.
 • De huurder bezorgt een kopie aan de eigenaar.
 • U moet minstens de laatste twee attesten bijhouden.

Wat gebeurt er als de ketel wordt afgekeurd?

Als na het onderhoud blijkt dat:

 • uw toestel niet goed en veilig werkt

 • herstellingen nodig zijn aan het toestel of de schoorsteen

dan hebben zowel de eigenaar als de huurder de plicht om de installatie binnen de drie maanden in orde te brengen. U moet dit kunnen bewijzen met een nieuw attest.